Filosofie & Onderwijs

Bij het begrip dialoog denken we aan goede en waardevolle gesprekken. Het schudt een verlangen wakker. Het gaat om betekenisvolle gesprekken, waarin actief naar elkaar geluisterd wordt, begrip voor elkaar ontstaat, openhartig gesproken wordt, je kwetsbaar kunt zijn, verschillende standpunten

Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? En met de natuur om ons heen? Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven we in een God of gaan we uit van

Wat vind jij ervan?! is een bundel uitdagende en interessante columns over levensbeschouwing, dagelijkse dilemma’s, ethische vragen en humanisme voor leerlingen en docenten in het (vormings)onderwijs. De bundel zet leerlingen aan het denken en biedt materiaal dat

Zin is een boek over wat ons drijft. Volgens sommigen bestaat er geen grotere drijfveer bij mensen dan de behoefte aan zin. Onze visies, denkbeelden en leefstijlen, onze relaties en onze creativiteit zijn bronnen voor het vervullen van deze behoefte.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!