978 90 77024 87 4Niet-normaal
Ontwikkelingen en dilemma’s in de Nederlandse gehandicaptenzorg
Jos van der Lans

ISBN 978-90-77024-87-4

Gebonden full colour uitgave
248 pag. / € 29,99 Actieprijs van 15-4-2019 tot 30-6-2019 € 24,99

Verschijnt: eind mei 2019


De jaren zeventig vormden de voedingsbodem voor de emancipatie van tal van groepen die voorheen eigenlijk geen naam mochten hebben. Daardoor veranderden op ingrijpende wijze het denken over en de omgang met mensen met afwijkend gedrag. Er trok een humaniseringsgolf door de instituten die zich tot dan ontfermden over gekken, debielen, idioten of zwakzinnigen. Er werd met andere ogen naar gekeken, in andere bewoordingen over gesproken en op een andere manier mee gewerkt.
Publicist Jos van der Lans is op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag wat deze veranderingen hebben gebracht. Hij is in gesprek gegaan met mensen die meer dan gemiddeld begaan zijn met de zorg voor mensen met beperkingen. Wat hen bindt, is dat ze allemaal erfgenamen zijn van de jaren zeventig: ze staan in de traditie van de vernieuwing die toen is ingezet. Maar ze kennen ook de worsteling daarmee, de mislukkingen, de kloof tussen beleidsdoelstellingen en de dagelijkse zorg. Ze zien het ongemak waarmee de buitenwereld nog vaak reageert, zij weten alles van de moeilijkheden om voor mensen een plek te vinden. Met elkaar vertellen deze betrokkenen de geschiedenis van de moderne gehandicaptenzorg, met alle dilemma’s die daarin aan de oppervlakte zijn gekomen.

Femke Halsema:
‘De verdienste van dit boek is dat het werkt als een boemerang. Het gaat niet alleen over wat goede zorg moet zijn, het confronteert ons met onszelf, met onze samenleving, met ons vermogen om echt ruimte te maken.’

Dit boek is tot stand gekomen in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Klik hier voor een inkijkexemplaar.

 

Knarsend grind

de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel
Gabriëlle Berning

Circa 128 pag. / Circa € 18,50

Verschijnt voorjaar 2019

Een man. Een vrouw. Een breindefect.
Knarsend grind is een persoonlijk verhaal over het revalidatieproces na een hersenbloeding.
In een bizar decor van zorginstellingen, musea en dierentuinen gaat een vrouw op zoek naar de nieuwe identiteit van haar man.
De pijn van een gereduceerd leven, raak neergezet in beeldende observaties van mensen  en gebeurtenissen.

Gabriëlle Berning weet zware thema's als levende rouw en verlies met enige vorm van zelfrelativering en humor zo te beschrijven dat er naast het verdriet ook een voorzichtige glimlach uit haar verhalen naar boven komt. Verwondering over hoe het leven kan verlopen.
Ik weet zeker dat deze verhalende inkijkjes in Gabriëlles binnenwereld vele anderen op hun zoektocht naar ‘het omgaan met’ zullen ondersteunen, alleen al door het besef dat deze tocht niet over een geëffend pad maar vaak over knarsend grind gaat.

Martijn Peeters, GZ-neuropsycholoog en hoofdbehandelaar Hersenz Nijmegen Tiel

 

De activiteitengids

Meer dan 200 zinvolle dagbestedingen voor mensen met dementie
Monika Eberhart
ISBN 978-90-77024-25-6

264 pag. / Circa € 25,00

Verschijnt voorjaar 2019

Deze activiteitengids is geschreven voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. Het is een hulpmiddel dat bedoeld is om te helpen in het vinden van de juiste activiteiten voor de persoon met dementie. Ouderen wonen steeds langer op zichzelf. Hierdoor moeten mantelzorgers en zorgverleners steeds meer activiteiten thuis aanbieden om mensen met dementie een zinvolle dagbesteding te kunnen geven.

Monika Eberhart (1965) kwam op twintigjarige leeftijd tijdens haar eerste baan in de thuiszorg voor het eerst in contact met mensen met dementie. Al snel ging haar voorkeur uit naar werken met deze doelgroep, mede door de natuurlijke klik die ze tijdens haar werk bleek te hebben. Om anderen te helpen in het ontdekken van activiteiten die je kunt doen met mensen met dementie besloot ze haar kennis, ontstaan vanuit opleiding en werkervaring, op papier te zetten in de vorm van deze activiteitengids.

 

In de reeks biologie

Natuurlijke Netwerken

De rol van de mens in verbinding, verstoring en veerkracht
Loes Huibers & Wouter Kelderman (red.), Kirana Huijsman, Rutger van Nunen, Rebecca de Paus, Paco Romano Olmedo, Mette Schroeder, Mira Sinha, Dulci Steijvers, Fieke Verhaaf
ISBN 978-90-77024-16-4

Ca. 224 pag. / € 17,50

Verschijnt september 2019

Alles in onze wereld is met elkaar verbonden. Netwerken zijn overal. In de biologie vinden vele indrukwekkende interacties plaats: van organen die samen het menselijk lichaam draaiende houden tot natuurgebieden die een woonplaats vormen voor talloze dieren. Daarnaast staan we in verbinding met onze familie, vrienden en uiteindelijk ook de hele wereld. Netwerken bevinden zich dus niet alleen in ons, maar zelf zijn we ook een schakel. Bovendien beïnvloeden wij als mens verbindingen in de natuur. Dit zien we bijvoorbeeld terug in onze rol bij de opwarming van de aarde. Maar wat gebeurt er als een biologisch netwerk wordt verstoord? En hoe veerkrachtig is de natuur? Willen we alles om ons heen begrijpen, dan is het van groot belang dat we de dynamiek van natuurlijke netwerken doorgronden.

 

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!