Verwacht

978 94 93127 08 1Durf te weten
Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak
Verhalen uit de praktijk

Angèle Verkaaik en Kim van den Berg
redactie: Mirjam Kruisselbrink
ISBN 978-94-93127-08-1
120 pag. /  € 18,95

Met Illustraties van Han Vermeer

Verschijnt oktober 2020

In deze  uitgave zijn verhalen gebundeld van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals. We lezen over hun twijfels en dilemma’s, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun onvermogen, hun bevlogenheid en hun inzet om het geweld te stoppen. Over wat ze leerden van de mensen met wie ze werkten en hoe dat tot uiting komt in hun professioneel handelen. Verhalen voor professionals en voor iedereen die hart heeft voor veiligheid in de thuissituatie.

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.