Verwacht


978 94 93127 04 3

Erg hè!
Uit het leven van een rolmodel
Een revalidatieroman

Petra Jorissen
ISBN 978-90-93127-04-3
208 pag. / € 19,99

Verschijnt september 2020

 

Erg hè! – Rolstoelvrouw Julia hoort die verzuchting al zolang ze leeft. Achter haar rug om natuurlijk.
Ze verblijft maanden in een revalidatiecentrum tussen ‘verse dwarslaesie’, ofwel mensen met een beschadigd ruggenmerg. Saai is het nooit, dat samenleven met ‘erg in soorten en maten’. Alleen al de verschillen in leeftijd, kleur en achtergrond maken van de afdeling waar ze is opgenomen een mini-samenleving. Nog net ietsje gekker ook. Een waarin het niet altijd gemakkelijk toeven is. Maar altijd is er leven achter de handicap. Voor de een is zo’n centrum een smeerkuil ter reparatie van kapotte onderdelen, voor de ander een wellnesscenter, gericht op de totale mens. Is het wel zo erg, rijden in plaats van lopen? Zit de grootste handicap werkelijk in een gebroken rug?

Petra Jorissen was docent Nederlands, trainer en beleidsmedewerker bij gehandicaptenorganisaties. De afgelopen twintig jaar schrijft ze als rollende publicist vooral over gezondheidszorg en psychiatrie.
Eerder schreef ze een boek over gehandicapte kunstenaars en over hoe Afrikanen met lichamelijke beperkingen in diverse Afrikaanse landen leven. Een aantal van haar ervaringen in revalidatiecentra en andere instellingen verwerkte ze in deze revalidatieroman.

 
978 94 93127 07 4 klein
Agenda voor de Toekomst
Contouren van de Zorg in 2025

mr. drs. Jaap Jan Brouwer (red.)
ISBN 978-94-93127-07-4
circa 192 pag. / € 24,99

Verschijnt september 2020

 

De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025 is de eerste publicatie van Beweging 2025. Beweging 2025 heeft als doel een fundamentele verandering tot stand te brengen in de zorg en hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:

  • denken vanuit de patiënt binnen zijn of haar sociale context (zorg en welzijn) en zijn of haar opvattingen over betekenisvol leven;
  • vakmanschap en vertrouwen in de professional en meer vrijheid en regie voor de professional;
  • voorkomen van bureaucratie en verminderen van de administratieve lastendruk;
  • gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten om (politieke) besluiten te onderbouwen;
  • gebruikmaken van ervaringsfeiten van bestuurders, medewerkers en patiënten/cliënten om (politieke) beslissingen te onderbouwen;
  • ontwikkelen en uitdragen van een inspirerend en uitdagend beeld van de zorg in de toekomst.

Beweging 2025 staat open voor cliënten/patiënten, medewerkers, bestuurders, wetenschappers en andere geïnteresseerden. We willen het niet laten bij woorden alleen, maar zullen ook handen en voeten geven aan onze ideeën in de praktijk.

In De agenda voor de toekomst. Contouren van de zorg in 2025 wordt de visie van 40 hoogleraren en lectoren over de ontwikkeling van de zorg in de komende jaren weergegeven. Deze publicatie zal als uitgangspunt dienen voor activiteiten om hun visie te vertalen naar de praktijk van de diverse sectoren. Hierbij kan men denken aan (online) zorgtafels, invitational conferences, hackathons en aanvullende publicaties. Zo kunnen per sector en themagewijs kennis- en innovatieplatforms ontstaan die inhoud en vorm geven aan de doelstellingen van Beweging 2025.

Meer informatie op www.agendavoordetoekomst.nl

 

De Graaff   biologie 2020 OMSLAG vz testOut of the Box
Het bijzondere van de biologie belicht

Marije Vos, Ronald van Diepen, Thomas van Schaik (red.)
Maayke Balemans, Merijn Berghorst, Lisa van der Biezen, Lora Bonthuis, Willemijn Brandwijk, Willem van Doorninck, Bibi Haring, Marlou Haverkamp, Yoëlle Hilbers, Janne van Outvorst, Alysha Somer, Celeste Vervoort, Liset Woolschot, Johannah de Zeeuw
ISBN 978-94-93127-06-7
204 pag. / € 17,50

Verschijnt september 2020

Alles in de biologie is Out of the Box te noemen. De natuur heeft zich gedurende miljoenen jaren aangepast aan een breed scala van tegenslagen en uitdagingen. Dit heeft geleid tot allerlei bijzondere systemen en organismen, waaronder de mensheid, die zijn aangepast aan specifieke omstandigheden. Daarbovenop heeft de mens zijn creativiteit de vrije loop gelaten. Dit heeft geresulteerd in vele vernuftige methodieken en ideeën. De hedendaagse biologie zit vol met unieke, onverwachte en tegendraadse verschijnselen. Wat vind je bijvoorbeeld wanneer je een heel gewoon plantje eens goed onder de loep neemt? Het antwoord is misschien niet zo zwart-wit als je zou denken. In dit boek worden verschillende verschijnselen belicht − van klein naar groot, van molecuul tot ecosysteem.

Out of the Box is de negende titel in de reeks biologie die is geschreven door honoursstudenten van het departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Het honoursprogramma biedt hen de mogelijkheid om extra uitdagingen aan te gaan, ter verbreding en verdieping van het bestaande bachelorprogramma.

 

Durf te weten
Aanpak van huiselijk geweld: een gezamenlijke taak
Verhalen uit de praktijk

Angèle Verkaaik en Kim van den Berg
Mirjam Kruisselbrink (redactie)
ISBN 978-94-93127-08-1
ca. 128 pag. / ca. € 20,00

Met Illustraties van Han Vermeer

Verschijnt oktober 2020

In deze  uitgave zijn verhalen gebundeld van professionals die werken aan veiligheid in de thuissituatie. Verhalen over mensen die hen zijn bijgebleven en die hun kijk op huiselijk geweld en op hun vak hebben veranderd. Het is een inkijkje in de praktijken van deze verschillende professionals. We lezen over hun twijfels en dilemma’s, hun verantwoordelijkheidsgevoel en hun onvermogen, hun bevlogenheid en hun inzet om het geweld te stoppen. Over wat ze leerden van de mensen met wie ze werkten en hoe dat tot uiting komt in hun professioneel handelen. Verhalen voor professionals en voor iedereen die hart heeft voor veiligheid in de thuissituatie.

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.