978 90 77024 53 9

Kanker!
Ik heb er m'n buik vol van!

Het indringende verhaal van een jonge moeder

Sylvia Bastiaan-Trinthamer
ISBN 978-90-77024-53-9 / Reeks Zorgindruk
128 pag. / Prijs € 15,50

Verschijnt eind juli 2017

 

‘Schreeuwend van woede zit ik in de auto naar huis. De tranen rollen over mijn wangen. Ik ben zo boos! Waarom ik, waarom nu, waarom wij weer? Jankend lees ik mijn man de informatie voor die ik op mijn telefoon gevonden heb over “Pseudomyxoma Peritonei”. Deze woorden had de gynaecoloog zojuist op een briefje geschreven en door deze woorden staat ons leven in één klap op zijn kop!’

Kanker! Ik heb er m'n buik vol van! is geschreven door Sylvia Bastiaan-Trinthamer. Zij krijgt op 34-jarige leeftijd te horen dat ze een zeer zeldzame vorm heeft van buikvlieskanker. Haar leven als jonge moeder van twee dochters, met een drukke baan als hr-adviseur, komt in één klap tot stilstand. Voor haar werk heeft ze meerdere langdurig zieken begeleid en nu zit ze zelf aan de andere kant van de tafel. In haar boek beschrijft ze haar eigen ziekteperiode en benoemt ze wat van essentieel belang is om als werkgever en werknemer tijdens de verzuimperiode bij elkaar betrokken te blijven.

In haar boek geeft ze speciaal aandacht aan de re-integratie van zieke werknemers en aan de taak van de hr-professional daarbij binnen bedrijven en organisaties: ‘De meerwaarde van Human Resource Management bij verzuim door kanker’.

 

978 90 77024 76 8Een wereld vol signalen
Communicatie in de biologie

Jelyn Gerkema & Merel van Luyk (redactie)
Jan Baijens, Vera den Besten, Sam de Blank, Melissa Blom, Camée Bokma, Elske Dwars, Roy Hammer, Olof Huiberts, Lucia Jonckers Nieboer, Indi Joore, Marieke Kooij, Renske Kriesels, Jasper Ott, Johnray Paco, Jasper van Schelt, Tjerk Swinkels
ISBN 978-90-77024-76-8
circa 240 pag. / Prijs € 16,50

Verschijnt september 2017 

Communicatie is één van de belangrijkste componenten van de biologie. We vinden de communicatie terug in alle kernprocessen van het leven. Bijen signaleren de precieze locatie van voedsel aan elkaar en we zien scholen vissen synchroon naar links en rechts zwenken bij naderende roofdieren. Niet alleen op het niveau van organismen vinden we communicatie terug, we komen het tegen op alle biologische niveaus. Denk maar eens aan communicatie tussen een zenuwcel en een spiercel, of aan de interactie tussen bacterie en gastheer. Planten hebben ingewikkelde symbioses met schimmels, daar moet haast wel communicatie aan te pas komen. Ecosystemen communiceren met organismen en misschien ook wel onderling. Maar wat zijn dan de vereiste componenten? Moet een bericht altijd met intentie verzonden worden? Is communicatie meer dan alleen actie-reactie? Deze vragen zullen beantwoord worden vanuit zes verschillende biologische thema’s. Aan de hand van vele voorbeelden uit de biologie wordter gezocht naar verschillende definities van communicatie die toepasbaar zijn in deze uiteenlopende velden. Na het lezen van dit boek is duidelijk dat we zonder communicatie niet zouden bestaan!

Een wereld vol signalen is geschreven door achttien honoursstudenten van het departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Het honoursprogramma biedt hen de mogelijkheid om extra uitdagingen aan te gaan, ter verbreding en verdieping van het bestaande bachelorprogramma. Samen hebben zij geprobeerd om de rol van communicatie binnen de biologie te definiëren en hun bevindingen staan beschreven in dit boek.

 

978 90 77024 83 6De draadloze kooi
ziek van elektrosmog

Chantal Halmans
ISBN 978-90-77024-83-6
circa 112 pag. / Prijs circa € 15,50

Verschijnt september/oktober 2017

 


In dit boek zijn de persoonlijke verhalen gebundeld van een groeiende groep mensen die last hebben van straling en elektromagnetische velden (EMV). Zij worden door omgevingsfactoren gedwongen hun leefstijl radicaal om te gooien en zichzelf daarbij opnieuw uit te vinden. Experts schatten het aantal mensen met elektrogevoeligheid (EHS) op 3 tot 5% van de bevolking en een breed scala aan symptomen wordt ermee in verband gebracht.

Deze verhalen maken inzichtelijk wat elektrogevoeligheid inhoudt, hoe je onderzoekt of je het zelf hebt én wat je eraan kunt doen. Een must voor mensen met (onverklaarde) klachten en de kring van mensen daar omheen: vrienden en familie, hulpverleners en artsen, die in hun beroepspraktijk bewust of onbewust met elektrogevoeligheid te maken krijgen.

Chantal Halmans had zelf onverklaarde klachten en kwam al pionierend uit op EHS. Ze wilde weten hoe anderen met deze problematiek omgaan en hoopt dat dit boek bijdraagt aan meer begrip, betere hulpverlening en een betere positie voor de elektrogevoelige medemens.  

 

978 90 77024 57 7

Wat ik nou toch heb meegemaakt

Verslag van een jaar dakloosheid

Wim Eickholt
ISBN 978-90-77024-57-7
circa 128 pag. / Prijs circa € 16,50

Verschijnt 6 oktober 2017 / Boekpresentatie bij De Kargadoor/Utrecht

 

Kamer A
Bed 1 onderin
Vak 31

Simpele letters en cijfers. Dit is een korte samenvatting van mijn leven in het begin van 2015. Mijn bezittingen gereduceerd tot wat ik aanhad en wat in mijn rugzak paste.
Dit was het begin van het einde, maar ook het startpunt van waaruit ik een nieuw leven ging opbouwen.
Mijn leven in 2015 op straat, in een afkickkliniek, bij het Leger des Heils en uiteindelijk thuis.
Een jaar vol ervaringen waarvan ik hoop dat ze anderen bespaard zullen blijven.
Dit verhaal laat je ruiken hoe ik het ervaren heb.

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!