Verwacht

978 94 93127 03 6

 

Niet je moerstaal. Anderstaligen in Nederland
Hoe het is om in Nederland te wonen als Nederlands niet je moedertaal is

Mariska Reijmerink
ISBN 978-94-93127-03-6
144 pag. / € 20,00

Verschijnt april 2020

 

Ruim twee miljoen inwoners van Nederland zijn elders op de wereld geboren. Voor veel van deze mensen is Nederlands niet de moedertaal (moerstaal), ze zijn ‘anderstalig’. Hoe is het om anderstalig te zijn en omringd te worden door moedertaalsprekers? Tegen welke problemen loop je aan? Heeft anderstaligheid voordelen? Hoeveel impact heeft het op je leven?

Taaldocent en zangeres Mariska Reijmerink is haar hele leven al gefascineerd door taal, als een wezenlijk onderdeel van je identiteit. Mariska moet er niet aan denken om in een ander land dan Nederland te gaan wonen vanwege de taalachterstand die ze dan zou hebben. Je verstaat niet wat mensen tegen je zeggen. Je begrijpt niet wat mensen bedoelen. Uitdrukkingen kunnen een bron van misverstanden zijn.

In dit boek vraagt Mariska Reijmerink aan anderstaligen uit haar eigen omgeving hoe het is om in Nederland te wonen. Mensen uit Engeland, de VS, Estland, Israël, Ethiopië, Duitsland, België, Saudi-Arabië, Iran, Marokko en Syrië vertellen hun levensverhaal en hoe het anderstalig-zijn hun leven heeft beïnvloed. Het levert een brede en boeiende kijk op Nederland en zijn inwoners op. En op het leren van Nederlands in het bijzonder en het leren van een taal in het algemeen. Bovendien geeft het antwoord op de vraag of muziek helpt bij het leren van een taal.


978 94 93127 04 3

Erg hè!
Uit het leven van een rolmodel
Een revalidatieroman

Petra Jorissen
ISBN 978-90-93127-04-3
ca. 224 pag. / € 22,50

Verschijnt voorjaar 2020

 

Erg hè! – Rolstoelvrouw Julia hoort die verzuchting al zolang ze leeft. Achter haar rug om natuurlijk.
Ze verblijft maanden in een revalidatiecentrum tussen ‘verse dwarslaesie’, ofwel mensen met een beschadigd ruggenmerg. Saai is het nooit, dat samen leven met ‘erg in soorten en maten’. Alleen al de verschillen in leeftijd, kleur en achtergrond maken van de afdeling waar ze is opgenomen een mini-samenleving. Nog net ietsje gekker ook. Een waarin het niet altijd gemakkelijk toeven is. Maar altijd is er leven achter de handicap. Voor de een is zo’n centrum een smeerkuil ter reparatie van kapotte onderdelen, voor de ander een wellnesscenter, gericht op de totale mens. Is het wel zo erg, rijden in plaats van lopen? Zit de grootste handicap werkelijk in een gebroken rug?

Petra Jorissen was docent Nederlands, trainer en beleidsmedewerker bij gehandicaptenorganisaties. De afgelopen twintig jaar schrijft ze als rollende publicist vooral over gezondheidszorg en psychiatrie.
Eerder schreef ze een boek over gehandicapte kunstenaars en over hoe Afrikanen met lichamelijke beperkingen in diverse Afrikaanse landen leven. Een aantal van haar ervaringen in revalidatiecentra en andere instellingen verwerkte ze in deze revalidatieroman.

 

 Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.