Verwacht

978 94 93127 33 3
De ogen van Jessica
Over moederschap en de Parallelle Wereld van downsyndroom
Monique Buitelaar

ISBN 978-94-93127-33-3
NUR 323

Verschijnt september/oktober 2024

 

Na de geboorte van haar dochter met downsyndroom overdenkt een vrouw haar leven. Haar vroege jeugd in de tropen, de komst naar Nederland, hoe ze kennismaakte met familie en hoe de Tweede Wereldoorlog van invloed was op het leven van sommige familieleden.

De ogen van Jessica is een memoir over de wijze waarop je jeugd doorwerkt in het moederschap. Over groeiende liefde en ingrijpend verlies. Over het opgeven van je eigen rol als buitenstaander, omdat je kind de buitenstaander blijkt. Over hoe een moeder en dochter hun weg zoeken in het labyrint van de Parallelle Wereld: van speciale scholen, dagverblijven en een logeerhuis tot leerkrachten, zorgverleners en instellingen. Een wereld waarin zorgzaamheid en betrokkenheid centraal staan en waar het gaat om het kleine gebaar en niet om een groots en meeslepend leven. Het gaat ook over de krachtige liefde voor het onvolmaakte. Over de uiteindelijke strijd tegen het onvermijdelijke en hoe twee dokters daarin van wezenlijk belang zijn.

Geschreven voor ouders, broers en zussen van een gehandicapt kind, zorgprofessionals, leerkrachten, artsen (al dan niet in opleiding) en voor iedereen die wil weten hoe het leven eruit kan zien als alles anders loopt.

 

978 94 93127 34 0
Mijn eerste euthanasie

verhalen van artsen
Wendy Tollenaar

ISBN 978-94-93127-34-0
NUR 860

Verschijnt 13 oktober 2024

 

 Je bent klaar met je opleiding tot huisarts. Opgeleid om mensen te genezen. En dan, op een dag,  komt de dood je spreekkamer binnen. Een patiënt doet een aanvraag voor euthanasie. Jouw eerste keer. Welke herinnering heb je aan je eerste euthanasie? Heeft deze invloed gehad op je werk als huisarts? Heeft de uitgeleide naar de dood jouw persoonlijke kijk op het leven en het sterven veranderd? Hoe kijk je naar je eigen sterfelijkheid?

Mijn eerste euthanasie geeft een inkijkje in het intense werk van (huis)artsen en euthanasie. Verschillende huisartsen vertellen openhartig over de betekenis van levensbeëindiging en hoe je als huisarts hiermee omgaat. Is het een worsteling? Wen je eraan? Zit er schoonheid in de dood? Voel je het als plicht of weiger je euthanasie uit te voeren? Mijn eerste euthanasie bevat persoonlijke verhalen over stervensbegeleiding en is tegelijkertijd een ode aan het leven.

Dit boek is voor jou. Je buurman. Je buurvrouw. Je collega. En voor al die jonge (huis)artsen in opleiding die in hun werkende leven te maken krijgen met het laatste stukje van het bestaan.

Wendy Tollenaar (1973) houdt zich in haar werkende leven bezig met verlies, afscheid en rouw. Samen met haar zus Viola is zij eigenaar van Luistertuin waarin zij zich richten op het begeleiden van uitvaarten en ondersteunen van mensen in verlies en rouw. Wendy is verlies- en rouwtherapeut in opleiding en werkt als zorgvrijwilliger in Hospice Demeter in De Bilt.

 

978 94 93127 37 1

 
Nepnieuws
Een overlevingsgids
Sytze Hiemstra, Daan Stremmelaar, Marc Wervelman

ISBN 978-94-93127-37-1
NUR: 740 / 680

Verschijnt oktober 2024

 

We worden dagelijks geconfronteerd met nepnieuws. Waarheid is steeds moeilijker van leugen te onderscheiden. En we geloven wat we willen. Dat is riskant en polariserend. Nepnieuws moet worden bestreden, vindt een meerderheid van de nieuwsconsumenten in Nederland. Niet alleen door de overheid en big tech, maar ook door burgers zelf.

Nepnieuws. Een overlevingsgids biedt uitkomst. Door nepnieuws te definiëren. Door te kijken waar het vandaan komt en waarom het wordt verspreid. Door uit te zoeken waarom we erin trappen. En door handvatten te bieden hoe je fake news herkent en ontkracht. Allemaal aan de hand van een groot aantal informatieve en vermakelijke voorbeelden. Zo overleven we de overvloed aan nepnieuws.

Over de auteurs
Sytze Hiemstra studeerde Rechten en Filosofie. Hij is strafrechtadvocaat. Vanuit zowel studies als werk houdt hij zich dagelijks bezig met waarheidsvinding. Zijn interesse in en zorgen over nepnieuws komen daaruit voort.
Daan Stremmelaar studeerde Geschiedenis en Pedagogiek. Hij werkt als onderzoeker bij een cliëntenorganisatie en verdiept zich daarnaast als buitenpromovendus in de sociale geschiedenis. De geschiedenis leerde hem dat nepnieuws iets is van alle tijden, maar ook hoe uitzonderlijk en kwetsbaar de relatief vrije nieuwsgaring is waaraan we in het Westen gewend zijn geraakt.
Marc Wervelman studeerde meerdere jaren Geschiedenis en een groot aantal colleges Filosofie. Na een loopbaan bij de Rijksoverheid schoolde hij zich om tot stresscounselor en complementair alternatief therapeut. In zijn werk als therapeut houdt hij zich vooral bezig met psychosociale vraagstukken. Hij maakt zich zorgen dat feiten en gezond verstand in de samenleving steeds vaker het onderspit delven tegen irrationele zelfbevestiging.

Vanuit hun, soms zeer verschillende, invalshoeken voeren de vrienden al vele jaren discussies over een breed scala aan onderwerpen. Vanwege de schokkende sociale gevolgen van nepnieuws, zoals de bestorming van het Capitool in de VS en de polarisatie binnen de Nederlandse samenleving, besloten zij een boek te schrijven over nepnieuws.  

 

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!