Verwacht

978 94 93127 03 6

 

Niet je moerstaal. Anderstaligen in Nederland
Hoe het is om in Nederland te wonen als Nederlands niet je moedertaal is

Mariska Reijmerink
ISBN 978-94-93127-03-6
ca. 128 pag. / € 20,00

Verschijnt voorjaar 2020

 

Ruim twee miljoen inwoners van Nederland zijn elders op de wereld geboren. Voor veel van deze mensen is Nederlands niet de moedertaal (moerstaal), ze zijn ‘anderstalig’. Hoe is het om anderstalig te zijn en omringd te worden door moedertaalsprekers? Tegen welke problemen loop je aan? Heeft anderstaligheid voordelen? Hoeveel impact heeft het op je leven?

Taaldocent en zangeres Mariska Reijmerink is haar hele leven al gefascineerd door taal, als een wezenlijk onderdeel van je identiteit. Mariska moet er niet aan denken om in een ander land dan Nederland te gaan wonen vanwege de taalachterstand die ze dan zou hebben. Je verstaat niet wat mensen tegen je zeggen. Je begrijpt niet wat mensen bedoelen. Uitdrukkingen kunnen een bron van misverstanden zijn.

In dit boek vraagt Mariska Reijmerink aan anderstaligen uit haar eigen omgeving hoe het is om in Nederland te wonen. Mensen uit Engeland, de VS, Estland, Israël, Ethiopië, Duitsland, België, Saudi-Arabië, Iran, Marokko en Syrië vertellen hun levensverhaal en hoe het anderstalig-zijn hun leven heeft beïnvloed. Het levert een brede en boeiende kijk op Nederland en zijn inwoners op. En op het leren van Nederlands in het bijzonder en het leren van een taal in het algemeen. Bovendien geeft het antwoord op de vraag of muziek helpt bij het leren van een taal.


Erg he!

Petra Jorissen
ISBN 978-90-93127-04-3
ca. 224 pag. / € 22,50

Verschijnt voorjaar 2020

Erg he! – Rolstoelvrouw Julia hoort die verzuchting al zo lang ze leeft, achter haar rug om natuurlijk.
Ze verblijft maanden in een revalidatiecentrum tussen ‘verse gehandicapten’ met een kapot ruggenmerg. Julia, gesteld op haar onafhankelijkheid, bereidt zich op het ergste voor. Maar saai is het nooit, dat samen leven met erg in allerlei soorten en maten, in gender, opleiding en afkomst. Voor de een is het centrum een smeerkuil, voor reparatie van kapotte onderdelen, voor de ander een wellness center, gericht op de totale mens. Is het inderdaad heel erg, om te rijden in plaats van lopen? Zit de beperking werkelijk in een gebroken rug?

Petra Jorissen, zelf rolstoelveteraan, schetst twaalf revalidanten in oefenzaal, eetzaal en zwembad. En ook in het café, de plek waar menig revalidant weer even gewoon mens is, met zorgen, verdriet, woede en teleurstelling: er is hoop en veel leven achter de handicap.

 

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.