Verwacht

978 94 93127 27 2In gesprek over het leven en het einde
Patiënten, naasten en zorgverleners aan het woord over het belang van palliatieve zorg
Onder redactie van Jannie Oskam, Yvette van der Linden Rob Bruntink en Marjolein Verkammen

Illustraties omslag en binnenwerk: Dieske van Reemst

ISBN 978-94-93127-27-2
NUR 860 / 870
128 pag.
Winkelprijs € 24,50
Verschijnt: 19 oktober 2023

Dit boek is bestemd voor iedereen. Voor mensen die zelf ziek zijn en misschien binnenkort doodgaan. Voor de mensen om hen heen. Voor iedereen die meer over ziekzijn en doodgaan wil weten. Voor mensen die werken in de zorg of er een opleiding in volgen. Of je nu patiënt, mantelzorger, vrijwilliger of zorgprofessional bent, in dit boek gaat een wereld aan ervaringen voor je open.

In het boek In gesprek over het leven en het einde nemen zestien mensen je mee in hun omgang met het leven en het einde ervan. Het zijn verhalen ‘van binnenuit’, geschreven en verteld door ervaringsdeskundigen. Mensen dus die zelf met ziekte en levenseinde te maken hebben. Of mensen die in de zorg werken, als professionals of als vrijwilligers. De acht gekozen gespreksonderwerpen komen uit het breed gedragen Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (zoals staat omschreven op palliaweb.nl).

In elk hoofdstuk lichten twee (ervarings)deskundigen per thema de sluier op over het leven met het einde in zicht. De ene is patiënt of naaste, de andere is zorgprofessional of vrijwilliger. Twee verhalen dus over hetzelfde onderwerp maar vanuit verschillende gezichtspunten.

Aan het boek is tevens een reeks podcasts gekoppeld, geproduceerd door Palliatieve Zorg Nederland (PZNL). In deze podcasts gaan de auteurs per thema met elkaar in gesprek. QR-codes in het boek verwijzen naar die podcasts.

De redactie van dit boek bestaat uit mensen die weten waar het over gaat. Yvette van der Linden, radiotherapeut-oncoloog die ook hoogleraar palliatieve geneeskunde is. Rob Bruntink, journalist die al 25 jaar over palliatieve zorg schrijft. Jannie Oskam, Tussenlander die de zorg kent als werker én als patiënt. Marjolein Verkammen, Programmacoördinator van het werkgebied Leren & Praktijk bij Palliatieve Zorg Nederland (PZNL).

 

978 94 93127 29 6Een bron van zorg. Compassievol zorgen in familieverband
Erkenning voor mantelzorgers en professionals
Mieke Degenaar

ISBN 978-94-93-127-29-6
NUR 740
ca. 352 pag.
Winkelprijs ca. € 34,50
Verschijnt: november 2023

Een bron van zorg geeft een beeld van de vaak ‘ongeziene helden’ van de mantelzorg. Volgens het CBS verleent ruim 12% van de Nederlanders mantelzorg. Zonder hun onbaatzuchtige hulp zou de zorg voor onze naasten vastlopen. Maar hoe blijf je als mantelzorger overeind en geef je het zorgproces voor de ander èn jezelf menswaardig vorm? En hoe voorkom je dat het je, naast bijvoorbeeld je baan en zorg voor je gezin, opslorpt? Dit boek geeft een schat aan achtergrondinformatie en handvatten die langdurige of intensieve mantelzorg lichter maakt. In de verhalen komen compassie en zingeving naar voren en worden suggesties gedaan om de organisatie van de zorg op een goede wijze te laten verlopen.

Mieke Degenaar schrijft van binnenuit door haar brede werkervaring als therapeut, projectleider en bestuurder. Ze verzamelde praktische en intieme verhalen van tientallen mantelzorgers en professionals en vlecht de periode waarin ze mantelzorger van haar man was door de thema’s heen.

Mieke Degenaars boek leest als een kleurrijk en zorgvuldig gecreëerd weefsel – een warme mantel voor mantelzorgers, die zich vaak in de kou voelen staan. De weefdraden bestaan uit de indrukwekkende persoonlijke verhalen van Mieke zelf en vele anderen, en uit talrijke waardevolle inzichten vanuit haar brede deskundigheid. Dit is een wijze, compassievolle gids voor ieder die zorgt.
Erik van den Brink, psychiater-psychotherapeut (niet-praktiserend), mindfulness- en compassietrainer, mantelzorger, co-auteur van Compassievol leven

Als je er middenin zit, als je mantelzorger bent nog voor je weet dat je het bent, zie je de wereld vanuit één oogpunt: de ander. Ik weet dit uit ervaring, ik zie het in mijn werk. Zonder antwoorden te geven, geeft dit boek een brede blik en verschillende invalshoeken. Als je goed voor jezelf zorgt, zorg je goed voor de ander ook op de lange termijn. Dat hebben we allemaal hard nodig, elke dag weer.
Jan M. de Geus, wethouder maatschappelijke ontwikkeling en zorg, West Betuwe

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!