Verwacht

978 94 93127 09 8

Het landschap verstaan
Een zoektocht naar betekenis in het spoor van Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance

Wim de Haas
ISBN 978-94-93127-09-8
Geïllustreerd
188 pag. / € 25,50

Verschijnt: voorjaar 2022

 
Landschap is overal. In de stad, op de zee, in de bergen, op het platteland. Elke omgeving die ons aanspreekt, op een positieve of negatieve manier, wordt landschap. Het landschap verbindt ieders persoonlijke geschiedenis aan grotere maatschappelijke ontwikkelingen. Wat betekent dit voor een vol land dat worstelt met zijn identiteit? Kunnen we het landschap een grotere rol laten spelen bij het inrichten en beheren van ons land?
Om dat te onderzoeken is Wim de Haas op zoek gegaan naar de betekenis van het landschap. Zijn reisgids daarbij was het boek Zen and the Art of Motorcycle Maintenance van Robert Pirsig. Aan de hand van dit klassieke boek gaat hij op zoek naar wat het land­schap kan betekenen voor deze tijd en hoe de samenleving met het landschap moet omgaan.
Tijdens deze zoektocht wordt duidelijk dat we het landschap moeten opvatten als een taal. Leren we deze verstaan, dan horen we de verhalen die in het landschap besloten liggen en een gids kunnen vormen voor het beheer en de inrichting van onze omgeving. Dat vereist oefening, niet zozeer van individuen, maar vooral van de maatschappij. Oefening impliceert het aandachtig en voorzichtig omgaan met omgeving.
De reis mondt uit in dit boek waarin uiteindelijk de steden, dorpen, bossen, weiden, akkers en duinen zelf het woord nemen en duidelijk maken wat zij van de mens verwachten.

Wim de Haas werkt bij Wageningen Environmental Research, het kennisinstituut voor de groene leefomgeving van de Wageningen University & Research (WUR) en doet onderzoek naar de relatie tussen mens, natuur en landschap. Eerder werkte hij bij de KNAW en het Ministerie van LNV. Hij publiceerde onder meer het boek Planning als Gesprek.

 

978 94 93127 11 1


De draad weer oppakken
over leven met een psychische diagnose

Marcia van Marion
ISBN 978-94-93127-11-1
168 pag. / € 23,50

Verschijnt: januari 2022


Marcia van Marion (Zaandam, 1972) is hogeschooldocent en werkte eerder als zelfstandig organisatieadviseur, trainer en coach. Ze is arbeids- en organisatiepsycholoog en studeerde bedrijfskunde.
Als ervaringsdeskundige en ambassadeur van Samen Sterk zonder Stigma, maar ook in de politiek zet zij zich in om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld door het gesprek aan te gaan met werkgevers, beroepsgroepen en studenten, en door te trainen, lessen te verzorgen of een spel te begeleiden.
Marcia raakte op haar 38ste voor het eerst ernstig psychisch ontregeld. Drie opnames en zeven diagnoses staan in haar psychiatrisch curriculum vitae van de daaropvolgende tien jaar. Ze is ervan overtuigd dat psychische kwetsbaarheid een normaal verschijnsel is in de samenleving en dat we het ook als zodanig moeten beschouwen. Het kan iedereen overkomen en betekent niet dat je voor de rest van je leven gebrandmerkt bent of je ervoor moet schamen.
Marcia is getrouwd, heeft twee kinderen en woont en werkt in het midden van het land.

 

Zijden draadje
Het verhaal van een coronapatiënt en zijn zorgverleners

Leendert Douma
ISBN 978-94-93127-20-3
Ca. 144 pag. / € 24,50
Geïllustreerd
Verschijnt voorjaar 2022

Vanaf het begin volgde journalist Leendert Douma de coronacrisis op de voet. Dat is logisch, want gezondheidszorg is zijn specialisme en hij is kind aan huis in ziekenhuizen en zorginstellingen. Toen raakte hij zelf besmet … Twee weken later werd hij met bloedspoed opgenomen, zijn zuurstofopname was gehalveerd. ‘Uw man is heel erg ziek, we weten niet of hij het gaat halen’, zei de arts tegen Leenderts vrouw toen Leendert op de intensive care aan de beademing lag. Leendert overleefde, maar werd een van de vele ‘langliggers’ op de IC. De artsen wisten zich geen raad.

Wat maakten deze coronapatiënten mee? Hoe was dit voor hun naasten? Voor hun artsen, verpleegkundigen en alle andere behandelaars? Leendert geeft een inkijkje in de tijd waarin hij zweefde tussen leven en dood en de periode daarna, waarin hij moest werken aan zijn revalidatie. Hij interviewde de mensen die hem hielpen en die zijn leven redden. Dit boek is niet alleen een verslag van een gruwelijke tijd, maar geeft ook alle hulpverleners en betrokkenen een gezicht en een stem. Het geeft zo een uniek beeld van corona in de tweede golf.

 

978 94 93127 15 9Wie is er nou eigenlijk gek?
De cliënt, de psychiatrie, of de maatschappij?

Ewout Kattouw
met een voorwoord door Philippe Delespaul
ISBN 978-94-93127-15-9
Ca. 192 pag./ € 25,50

Verschijnt: voorjaar 2022

 

Hoe kan het dat een jonge man met adolescentieproblematiek ruim twintig jaar chronisch psychiatrisch patiënt werd, 22 verschillende diagnoses kreeg en ruim 40 verschillende psychiatrische medicijnen voorgeschreven kreeg, en wat zegt dit over het functioneren van de geestelijke gezondheidszorg?
In dit boek beschrijft Ewout Kattouw zijn lange weg in de psychiatrie en hoe hij hier uiteindelijk weer uit kwam. Dit doet hij aan de hand van zijn herinneringen, zijn eigen dossier en interviews met zijn naasten en oud-behandelaars.
Hij stelt zichzelf, en de lezer, de vraag: ‘wie is er nou eigenlijk gek?’ Is hij zelf gek, is de manier hoe er in de geestelijke gezondheidszorg wordt gewerkt gek, of zit de gekte in de manier hoe we onze maatschappij vorm hebben gegeven?


Om hier antwoorden op te vinden ging hij in gesprek met diverse onafhankelijke deskundigen: Dick Bijl (oud-huisarts, epidemioloog, president van de International Society of Drug Bulletins), Trudy Dehue (emeritus hoogleraar theorie en geschiedenis van de psychologie/ wetenschapsonderzoek), Philippe Delespaul (hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg/ klinisch psycholoog Universiteit van Maastricht), Peter Groot (moleculair geneticus onderzoeker/ ervaringsdeskundige bij User Research Center UMC Utrecht), Jim van Os (hoogleraar psychiatrie, voorzitter Divisie Hersenen UMC Utrecht),  Arne Risselada (ziekenhuisapotheker, epidemioloog, klinisch farmacoloog), Eric Ruhé (psychiater en onderzoeker Radboudumc), Paul Verhaeghe (hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse Universiteit Gent)

 

978 94 93127 19 7Poepen in het park. De gênante kant van borstkanker
Hoe uit mijn persoonlijk drama perspectief ontstaat voor alle vrouwen

Paulette Kreté
ISBN 978-94-93127-19-7
Ca. 176 pag. / € 25,50
Verschijnt feb./maart 2022

 

 

Paulette Kreté is verbijsterd als blijkt dat tien jaar mammografie voor haar niet gewerkt heeft. Zij ontdekt haar borstkanker zelf. Voor jonge vrouwen blijkt mammografie nooit te werken. Met alle dramatische gevolgen van dien.
Paulettes partner Tom Sanders bedenkt naar aanleiding van haar diagnose een totaal andere vorm van diagnostiek waarmee borstkanker in een zeer vroeg stadium ontdekt kan worden: de Early Warning Scan. Met vroege signalering kunnen behandelingen lichter worden en de gevolgen daarvan beperkt blijven.

In Poepen in het Park geeft zij een inkijkje in de ongekende effecten van haar borstkankerbehandeling en de restschade die zij overhoudt – schade die onvoorspelbaar is en veelal onbekend. Ze richt de stichting YvYa, bewust van borstkanker  op. De stichting heeft als doelstelling het mogelijk maken van de ontwikkeling van de Early Warning Scan en beschikbaar te krijgen voor alle vrouwen zodat restschade van de behandeling van borstkanker beperkt wordt.

 

Kinderen
Hoe doe je dat?

Ingrid Bax
ISBN 978-94-93127-16-6
Ca. 128 pag. / € 22,50
Geïllustreerd
Verschijnt voorjaar 2022

Naast alle hoogtepunten die het opvoeden van kinderen voor hun ouders/opvoeders met zich meebrengt zijn er maar al te vaak dieptepunten. Kinderen kunnen door hun emoties, denken en gedrag behoorlijk wat spanningen in een gezin veroorzaken. Hoe kan je nu deze kinderen op een positieve manier begeleiden?
In dit praktische handboek staan de belangrijkste opvoedthema’s op een rij. Het is een basisboek met veel tips om, gedurende het opgroeien van een kind, na te slaan.

Ingrid Bax is afgestudeerd als econoom en is momenteel gezinscoach. Ze heeft niet alleen ervaring in de jeugdzorg, o.a. als spelcoach voor kinderen, maar voert ook al jaren haar eigen praktijk.

Thema's

. Mijn kind huilt veel  

. Mijn kind is jaloers   

. Ik mis de band met mijn kind

. Mijn kind maakt moeilijk vrienden  

. Mijn kind is nog niet zindelijk

. Mijn kind is hoogbegaafd     

. Mijn kind zuigt nog steeds op zijn duim      

. Mijn kind is angstig

. Mijn kind slaapt slecht

. Mijn kind heeft faalangst      

. Mijn kind eet slecht  

. Mijn kind wordt gepest        

. Mijn kind heeft vaak buikpijn

. Mijn kind is een pester

. Mijn kind gaat over mijn grens

. Mijn kind wil niet naar school          

. Mijn kind heeft driftbuien

. Mijn kinderen hebben veel ruzie met elkaar

. Mijn kind is (te) druk

. Mijn kind rouwt na verlies   

. Mijn kind liegt

. Mijn kind heeft moeite met onze echtscheiding

. Ik krijg moeilijk contact met mijn kind

. Mijn kind zit veel op social media    

. Mijn kind is gevoelig voor prikkels  

. Mijn kind gamed veel

. Mijn kind wil liever geen kleren aandoen

. Mijn kind is depressief         

. Mijn kind heeft moeite met opstaan

. Mijn kind gebruikt drugs      

. Mijn kind ruimt niet op

. Mijn kind is verliefd 

. Mijn kind heeft moeite met op vakantie gaan

. Mijn kind is LHBTI’er         

 

 

 

Binnenkort meer over andere te verschijnen boeken die ertoe doen.

 

 

 

 

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!