Gezonde stad

Gezonde stad

Boekinformatie

Ondertitel
Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte
Auteur
Klasien Horstman & Mare Knibbe
ISBN
978-94-93127-21-0
NUR
740 / 758
Pagina's
204
Prijs
€ 25,50

De gezonde stad is in opmars. Volgens politici en professionals kan gezonde-stedenbeleid helpen om gezondheidsverschillen tussen mensen te verminderen. Maar wat is een gezonde omgeving eigenlijk, hoe komt kennis over de gezonde stad tot stand en welke kennis telt?
Dit boek introduceert een verrassend perspectief op de Gezonde Stad. De auteurs analyseren de publieke ruimte als een vehikel voor ontmoeting, veerkracht, veiligheid en gezondheid. Tegenover kwantitatieve indicatoren voor een gezonde stad stellen zij ervaringen van mensen die in de stad maar weinig aan het woord komen. Wat leren deze verhalen over de dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte? Welke kansen biedt de stad op ontmoeting, uitsluiting en veerkracht?

Klasien Horstman studeerde sociologie, filosofie en wetenschaps- en techniekstudies. Ze is hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg bij de vakgroep Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. Ze onderzoekt hoe wetenschap, politiek en maatschappij sociale gelijkheid en ongelijkheid construeren, in Nederland maar ook wereldwijd. Ze onderzoekt ongelijkheid en gezondheid in de stad, in de buurt en op de werkplek, maar ook in vaccinatieprogramma’s of antibioticaresistentiepreventie. Samen met Mare Knibbe en promovenda Sanne Raap heeft ze de Universiteitmetdebuurt ontwikkeld.
Zie: www.klasienhorstman.nl en www.universiteitmetdebuurt.nl

Mare Knibbe is universitair docent Filosofie van Gezondheidswetenschappen bij de vakgroep Health, Ethics and Society aan de Universiteit Maastricht. Ze heeft een achtergrond in religiestudies en zorgethiek en werkt nu op het terrein van stadssociologie. Daarbij heeft ze vooral aandacht voor mensen die worstelen met bestaansonzekerheid en de betekenis van de publieke ruimte. Met een etnografische en participatieve aanpak laat ze mensen zelf aan het woord over hun ervaringen met gezondheid en leefomgeving.

Kijk een interview met Klasien Horstman op L1mburg.

Lees het interview mety Klasien Horstman in de NRC.

Lees de recensie op Platform31.

Inkijkexemplaar (pdf)

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!