Zorglogica´s uit balans

Zorglogica´s uit balans

Boekinformatie

Ondertitel
Het onbehagen in de thuiszorg nader verklaard
Auteur
Stijn Verhagen
ISBN
978-90-77024-18-8
NUR
882 / 897
Pagina's
352
Prijs
€ 37,50

De Nederlandse zorgsector kenmerkte zich de afgelopen vijftien jaar door onbehagen. Wachtlijsten, personeelstekorten, imagoproblemen en kwaliteitsgebreken riepen negatieve publiciteit over de sector af. Dat geldt in het bijzonder voor de thuiszorg. Bovendien – en in samenhang daarmee – werd het marktdenken in de zorgsector geïntroduceerd, dat volgens sommigen de oorzaak, maar volgens anderen juist de oplossing is van de problemen.
 
Zorglogica’s uit balans
 ontvouwt de verklaringen en oplossingen die de nationale politiek en maatschappelijke organisaties voor de thuiszorgproblemen hebben aangedragen, alsmede de fundamentele spanningen die daarachter schuilgaan. Van oudsher bestaat de thuiszorg uit statelijke, professionele en familiale zorgarrangementen die, zoals dit boek uitwerkt, elk hun eigen ‘zorglogica’ kennen. Met de introductie van het marktdenken wordt daaraan een nieuwe zorglogica toegevoegd. Nu eens vult deze logica de bestaande arrangementen aan, dan weer staat ze deze in de weg. Maar hoe dan ook beweegt zij zich binnen een niet weg te nemen krachtenveld, waarbinnen hoogstens een wankel evenwicht kan bestaan.

Zorglogica’s uit balans is een boek met een ongewone reikwijdte. Het onderzoek baseert zich op meer dan duizend publieke documenten over de meest toonaangevende problemen in de (thuis)zorg. Het beslaat een periode van vijftien jaar, waarin zowel de nationale overheid en politieke partijen, als de beroepsgroepen, sociale partners, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties zijn betrokken. Ook de benadering in dit boek is onconventioneel: met behulp van zogeheten zorglogica-analyses ontrafelt de auteur de betekenis van het marktdenken in de sociale zorg, en maakt hij het onbehagen in de thuiszorg en het hardnekkige voortbestaan daarvan begrijpelijk.

Stijn Verhagen is lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!