Verbeelding en Bestaansoriëntatie

Verbeelding en Bestaansoriëntatie

Boekinformatie

Auteur
J.H.M. Mooren
ISBN
978-90-77024-39-3
NUR
730 / 734
Pagina's
288
Extra info
Geïllustreerd
Prijs
€ 30,50

Wat maakt het leven de moeite waard? Hoe gaan we met elkaar om? En met de natuur om ons heen? Wat is de plaats van de mens in de kosmos? Geloven we in een God of gaan we uit van een kosmische energie? Vragen waar de mens zich regelmatig voor gesteld ziet. Vragen waarvan de antwoorden samenhangen met de voorstellingen die de mens zich maakt van wereld en bovenwereld, van oorsprong en bestemming en van goed en kwaad.

Dit bijzondere boek verbindt twee belangrijke thema’s. Het gaat over bestaansoriëntatie, de wijze waarop mensen zin geven aan hun leven in relatie tot anderen en de wereld om hen heen. En het bespreekt de rol van de verbeelding in de vormgeving aan ons leven, in het plannen van onze toekomst, in ons denken over de machten of krachten die ons lot bepalen, enz. Onderweg komt een breed scala aan psychologische en filosofische visies op de relatie tussen verbeelding en bestaansoriëntatie aan de orde: de rol van de illusies, dagdromen, metaforen, utopische denkbeelden, de morele horizon en moreel beraad, waardeontwikkeling, narrativiteit, rituelen (samen met Marijke Janssens) en dromen (samen met Marja Moors), science fiction, eindigheid en nog veel meer. De foto’s die deze onderwerpen illustreren zijn gemaakt door Ilse Vooren.

Verbeelding en Bestaansoriëntatie geeft niet alleen theoretische handvatten, het is ook een praktijkboek. De dimensie van zingeving en levensbeschouwing is in verschillende soorten begeleiding aan de orde: supervisie, onderwijs, coaching, trainingen en geestelijke begeleiding. Een apart werkboek reikt werkvormen aan voor professionals die het belang van deze dimensie onderkennen.

Lees het voorwoord door Joep Dohmen.
Bekijk de boektrailer op ons YouTube-kanaal.

"Dankzij een heldere schrijfstijl en een duidelijke structuur is Verbeelding en Bestaansoriëntie zeer leesbaar. Bovendien werd het boek mooi vormgegeven. De praktische benadering maakt het zeer bruikbaar in onderwijssituaties en vrijzinnig humanistische begeleiding." (In deMens.nu Magazine, 1e jrg., nr. 2.)

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!