Recht op een menswaardig bestaan

Recht op een menswaardig bestaan

Boekinformatie

Ondertitel
Een humanistieke reflectie op sociaal-economische mensenrechten
Auteur
Rob Buitenweg
ISBN
978-90-77024-02-7
NUR
820 / 828
Pagina's
384
Prijs
€ 22,50

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van godsdienst. 
Maar hoe zit het met de zogenaamde economische, sociale en culturele mensenrechten, zoals het recht op gezondheidszorg, het recht op onderwijs, of het recht op adequate huisvesting? Het doel van deze rechten is armoede en andere sociaal-economische ellende op te heffen en mensen een minimale materiële basis te verschaffen voor een menswaardig bestaan. Maar zijn die rechten eigenlijk wel echt belangrijk voor een menswaardig bestaan? Zijn het wel echte mensenrechten? Zijn ze wel universeel? Zijn het eigenlijk wel rechten? En, wat moet dan eigenlijk worden verstaan onder echte universele mensenrechten?

In dit boek worden die vragen op heldere wijze behandeld en beantwoord. De schrijver bouwt voort op inzichten uit verschillende wetenschappen maar weet die op, ook voor de leek, toegankelijke wijze te presenteren. Het boek is zo geschreven dat de verschillende hoofdstukken ook afzonderlijk zijn te lezen.

Het boek is bestemd voor juristen, sociale wetenschappers en filosofen, maar ook voor politici en leden van non-gouvernementele organisaties. Het is waardevol voor allen die zich willen inzetten voor een menswaardig bestaan en die ieder leven de kans willen geven om tot bloei te komen.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!