Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

Inleiding in filantropie en filantropiewetenschap

Boekinformatie

Auteur
Prof. dr. Th.N.M. Schuyt
ISBN
978-90-77024-66-9
NUR
756/759
Pagina's
128
Prijs
€ 19,00

In Nederland wordt zo’n 4,7 miljard euro aan goede doelen besteed: dit bedrag bestaat uit 1.9 miljard euro aan particuliere giften, 0,2 miljard aan legaten, 0,4 miljard van fondsen, 1,7 miljard euro van bedrijven en 0.4 miljard van goededoelenloterijen. Sinds 1995 wordt er in Nederland een macro-economische onderzoek naar filantropische bijdragen uitgevoerd door  de Vrije Universiteit Amsterdam. Tweejaarlijks verschijnt op basis daarvan de publicatie ‘Geven in Nederland’.

Dit boek biedt een inleiding in moderne filantropie. In de meest algemene zin slaat ‘filantropie’ op handelen dat voortkomt uit liefde voor de ander, voor anderen of de mensheid, hetgeen de letterlijke betekenis is van het Griekse begrip philos anthropos. Het voorvoegsel ‘modern’ doelt op de betrokkenheid en bereidheid van burgers, fondsen, kerken en bedrijven om – vrijwillig – bij te dragen aan de maatschappij. Filantropie wordt in Nederland en Europa herontdekt als inkomstenbron. Zo heeft de Europese Commissie – het Directoraat Research and Innovation – filantropie in 2011 opgewaardeerd tot financial instrument van het Europese Innovatiebeleid.  
De wetenschappelijke bestudering van de economische waarde van filantropische bijdragen staat nog in de kinderschoenen. Studie maken van filantropie blijkt nodig te zijn: hoewel filantropie in alle maatschappijen voorkomt en filantropisch gedrag, net als altruïstisch gedrag, tot het normale menselijk repertoire behoort, wordt filantropie nog dikwijls met vragen omgeven. Wetenschap draagt middels onderzoek en onderwijs bij aan het vergroten van inzicht in filantropie. Aandacht vanuit de wetenschap verhoogt tevens het maatschappelijk aanzien van filantropie als sector en inkomstenbron én legitimeert deze.
Dit boek is geschreven als introductie voor een breed lezerspubliek. Het is bestemd voor studenten en wetenschappers, voor bestuurders, beleidsmakers en politici, voor non-profits, voor fondsenwervers, grantmakers en filantropen, voor filantropische organisaties en voor al diegenen die geïnteresseerd zijn geraakt in dit boeiende fenomeen.

Prof.dr. Th.N.M. Schuyt is hoogleraar Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, projectleider van het ‘Geven in Nederland’ onderzoek (www.geveninnederland.nl) en voorzitter van het European Research Network on Philanthropy (www.ernop.eu).

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!