Vakantiesluiting

Bestellingen in de vakantieperiode

Van 13 juni tot 8 jul 2024 is de uitgeverij gesloten. Boeken die u bestelt via onze webshop worden in de week van 8 juli verzonden. De boeken kunt u uiteraard ook via uw plaatselijke boekhandel bestellen.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling

Boekinformatie

Ondertitel
Een brug tussen slachtoffer en dader
Auteur
M.L.A. Frijns en J.H.M. Mooren
ISBN
978-90-77024-12-6
NUR
824
Pagina's
160
Extra info
Uitverkocht
Prijs

Herstelbemiddeling stelt zich ten doel leedverwerking bij slachtoffers en schuldverwerking bij daders te bevorderen door hen onder deskundige begeleiding met elkaar in contact te brengen. In de huidige samenleving wordt een delict overwegend opgevat als een schending van de rechtsorde die vraagt om een strafrechtelijk en normbevestigend antwoord. Voor de emotionele en morele verwerking van zo’n ingrijpende gebeurtenis tussen individuen is dat antwoord vaak niet voldoende. Herstelbemiddeling gaat uit van de gedachte dat in de persoonlijke ontmoeting tussen slachtoffer en dader mogelijkheden liggen voor een meer wezenlijke verwerking. De confrontatie stelt slachtoffers in staat rechtstreekse antwoorden te krijgen op bij hen levende vragen en hun gevoelens tegenover de dader te uiten. Daders geven het slachtoffer persoonlijke erkenning voor het veroorzaakte leed door verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen en spijt te betuigen.

Deze publicatie zet allereerst de achtergronden, de uitgangspunten en de positionering van herstelbemiddeling uiteen. Vervolgens komt de methodiek van herstelbemiddeling ter sprake. Aan de orde komen de voorwaarden waaronder herstelbemiddeling mogelijk is, de noodzakelijke stappen ter voorbereiding van een ontmoeting tussen slachtoffer en dader, de eigenlijke ontmoeting en de nazorg. Ter afsluiting worden enkele bijzondere situaties geschetst die voor de toekomst van herstelbemiddeling belangrijk zijn. Uitvoerige casuïstiek maakt de werkwijze inzichtelijk.

Herstelbemiddeling: een brug tussen slachtoffer en dader stelt de direct betrokkenen bij een delict centraal. In het proces van deze bemiddeling krijgen het slachtoffer en de dader voor elkaar een menselijk gezicht, waardoor er een zinvolle betekenis kan worden gegeven aan een belangrijke gebeurtenis in hun leven. Het boek is dan ook van belang voor hen die met slachtoffers en daders te maken hebben. De diepere betekenis van herstelbemiddeling reikt verder: een delict schendt immers ook het vertrouwen van mensen in de samenlevingsverbanden waarvan zij deel uitmaken. Herstelbemiddeling wil bijdragen aan het hervinden van het geloof in een humane en leefbare wereld. Daarmee is het boek waardevol voor een ieder die zich interesseert in de wijze waarop aan de abstracte maatschappelijke discussie over waarden en normen praktisch gestalte kan worden gegeven.

José Frijns was als beleidsmedewerkster bij de Stichting Reclassering Nederland initiatiefneemster en later projectleider/bemiddelaar van het project Herstelbemiddeling.
Jan Hein Mooren was als docent psychologie van zingeving en levensbeschouwing en als docent methodiek van de humanistische geestelijke begeleiding verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!