Geven in Nederland 2024

Geven in Nederland 2024

Boekinformatie

Ondertitel
Maatschappelijke betrokkenheid in kaart gebracht
Auteur
Onder redactie van René Bekkers, Stephanie Koolen-Maas & Theo Schuyt
ISBN
978-94-93127-35-7
NUR
130
Pagina's
320
Extra info
Verkrijgbaar vanaf 19 juni 2024
Prijs
€ 37,50

Filantropie is het vrijwillig ter beschikking stellen van geld, goederen en tijd aan het algemeen nut. Nederland kent een breed scala aan maatschappelijke vrijgevigheid - van eenmalige kleine giften tot grote schenkingen, nalaten­ schappen, eigen stichtingen en vrijwilligerswerk. Deze maatschappelijke vrijgevigheid ondersteunt een rijke schake­ ring aan maatschappelijke initiatieven.
Sinds 1993 doet de Vrije Universiteit Amsterdam wetenschappelijk onderzoek naar filantropie. In 1995 startte het onderzoek Geven in Nederland, dat sindsdien elke twee jaar verschijnt.
In deze veertiende editie van Geven in Nederland brengen we de bijdragen van huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en loterijen aan maatschappelijke terreinen in kaart. Nederlanders houden het overigens niet bij het geven van geld of goederen, maar zij verrichten ook vrijwilligerswerk op veel maatschappelijke terreinen.
Geven in Nederland geeft o.a. antwoord op de volgende vragen: Uit welke bronnen zijn vrijwillige bijdragen aan maat­ schappelijke terreinen afkomstig? Wat is de waarde van de bijdragen van Nederlandse huishoudens, individuen, fondsen, bedrijven en loterijen? Welke maatschappelijke terreinen ontvangen hoeveel steun en op welke manieren? Hoe zijn de hoogte en de wijze van de bijdragen in de afgelopen jaren veranderd? Wie geeft er aan welke maatschappe­ lijke terreinen?

In de special Maatschappelijke initiatieven in Nederland beschrijven we welke soorten organisaties bijdragen aan maat­ schappelijke terreinen. Hoeveel zijn er van elke soort? Hoeveel geld gaat erin om? Voor welk deel van de filantropische activiteit zijn zij verantwoordelijk? En aan welke regels moeten zij zich houden? In de special Maatschappelijke inzet van werknemers vindt u een overzicht van de maatschappelijke inzet van werknemers via de werkgever in Nederland. Hoeveel en wat voor bedrijven stellen werknemers beschikbaar voor werknemersvrijwilligerswerk of pro-bonowerk? Welke maatschappelijke terreinen en doelgroepen ondersteunen zij? En hoe kunnen bedrijven werknemers activeren om deel te nemen?

Geven in Nederland draagt bij aan de zichtbaarheid van maatschappelijk initiatief in Nederland. Dat is belangrijk om een zelfstandige en snelgroeiende sector filantropie te legitimeren.

Geven in Nederland 2024 is onmisbaar voor:
»           iedereen die wetenschappelijk, beroepsmatig of persoonlijk interesse heeft voor filantropie en maatschappelijke betrokkenheid;
»           iedereen die werkzaam is voor maatschappelijke initiatieven;
»           vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties;
»           bestuurders, staf en directies van organisaties en instellingen op alle maatschappelijke terreinen die zich op fondsenwerving richten;
»           beleidsmakers en -adviseurs bij de (lokale) overheid;
»           bedrijven die maatschappelijke initiatieven ondersteunen.

Over de redactie

René Bekkers
René Bekkers is directeur van het Centrum voor Filantropische Studies en hoogleraar Filantropie aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek naar prosociaal gedrag omvat een multidisciplinaire benadering van filantropie, vrijwilligerswerk, bloeddonatie en informeel hulpgedrag. Bekkers is een internationaal gerenommeerd expert in de sociologie en psychologie van altruïsme en survey design.

Stephanie Koolen-Maas
Stephanie Koolen-Maas is onderzoeker en coördinator van het project “Geven in Nederland” aan het Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam. Ze verricht onderzoek naar (bedrijfs)filantropie, fondsen, vrijwilligerswerk en vrijwilligersmanagement, goededoelenloterijen en nalatenschappen.

Theo Schuyt
Theo Schuyt is sinds 2001 als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij wordt beschouwd als een wetenschappelijk pionier in filantropische studies en wordt geregeld gevraagd als filantropiedeskundige voor radio en tv. Theo Schuyt is oprichter van het onderzoek “Geven in Nederland” en bekleedde in 2001 de leerstoel “Filantropische Studies” aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de eerste leerstoel op het gebied van filantropie in Nederland en Europa.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!