Falende Instituties

Falende Instituties

Boekinformatie

Ondertitel
Negen heikele kwesties in de multiculturele samenleving
Auteur
Ruben Gowricharn (red.)
ISBN
978-90-77024-24-9
NUR
747
Pagina's
240
Prijs
€ 24,50

De multiculturele samenleving heeft de laatste jaren zwaar onder vuur gelegen. Het belangrijkste kritiekpunt: problemen zijn niet benoemd, laat staan aangepakt. En dat zou alles te maken hebben met een te slappe houding van politiek en bestuurders. Met 'softies' die geen kritiek op andere culturen durven te leveren. En met allochtonen die weigeren zich aan te passen aan 'onze' normen en waarden...

Bij alle verhitte discussies over 'het multiculturele probleem' blijft de rol van de maatschappelijke instituties vaak opvallend onderbelicht. De auteurs van deze bundel gaan te werk vanuit een andere instelling. Ze trekken de contouren van hardnekkige heikele kwesties, onderzoeken de institutionele context en dringen door tot zwakke plekken. Waar ontbreekt het aan, wat gaat er mis en hoe kan het beter?

De bijdragen aan Falende instituties vormen geen sluitend geheel, en dat was de pretentie ook niet. Daarvoor is het publieke debat te grillig, zijn de 'hot items' te talrijk en verschillen de invalshoeken te veel. Wel dragen alle auteurs een duidelijk standpunt uit dat tot doordenken nodigt. Waarmee ze een positieve bijdrage leveren aan het tot nu toe zo weinig redelijke debat over de multiculturele samenleving.

Met bijdragen van: Prof. dr. Frank Bovenkerk / Prof. dr. Jan Willem Duyvendak / Prof. dr. Guus Extra / Dr. Alfons Fermin / Prof. dr. Ruben Gowricharn / Dr. Paul Jungbluth / Dr. Thijl Sunier / Drs. Harry van den Tillaart / Drs. Justus Uitermark / Prof. dr. Maykel Verkuyten.

Klik hier voor de inhoudsopgave van het boek.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!