De integratieatlas

De integratieatlas

Boekinformatie

Ondertitel
Een onderzoek naar de sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van etnische minderheden in Zwolle
Auteur
Linda Nugter
ISBN
978-90-77024-13-3
NUR
747
Pagina's
144
Prijs
€ 22,50

Hoe meet je integratie? Dit boek geeft een stevig handvat voor het meten van succesvolle integratie op stedelijk niveau. Het doet verslag van het onderzoek naar sociaal-economische en sociaal-culturele integratie van etnische minderheden. Een groot assortiment aan integratie-indicatoren is gemeten. Niet alleen de positie van etnische minderheden op terreinen als onderwijs, arbeid, inkomen en woonsituatie, maar ook de sociaal-culturele integratie krijgt bijzondere aandacht. Daarbij gaat het om etnische identiteit, beeldvorming, interetnische contacten, vrijetijdsbesteding en Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast zijn indicatoren als discriminatie, criminaliteit en politieke participatie gemeten. De verschillende indicatoren hebben niet alleen invloed op de integratie, maar tevens op elkaar, wat uiteindelijk resulteert in een integratiemodel. 

Een belangrijke conclusie luidt dat de verschillen tussen allochtonen, autochtonen en de allochtone groepen onderling, aanzienlijk zijn. Dit heeft te maken met de verschillende posities op de integratie-indicatoren. Nederlandse taalvaardigheid blijkt de belangrijkste indicator te zijn die de integratie van etnische minderheden ten goede komt. Maar, ook interetnische contacten zijn bevorderlijk voor de integratie. Daarbij is het belangrijk dat ook autochtonen deelnemen aan deze contacten. Uit het onderzoek blijkt echter dat zij de toenadering tot de etnische minderheidsgroepen niet wenselijk vinden.

Dit boek is bedoeld voor beleidsmedewerkers, onderzoekers en politici die betrokken zijn bij de integratie van etnische minderheden.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!