Bakens in de stroom

Bakens in de stroom

Boekinformatie

Ondertitel
Naar een methodiek van het humanistisch geestelijk werk
Auteur
Jan Hein Mooren
ISBN
978-90-77024-69-0
NUR
895/715
Pagina's
172
Prijs
€ 23,25

Geheel herziene druk van 'Bakens in de stroom'

Humanistisch geestelijk werk is een vorm van professionele begeleiding die ervan uitgaat dat mensen op authentieke wijze zelf zin willen en kunnen geven aan hun bestaan. Het beroep krijgt onder meer gestalte in de zorgsector, in inrichtingen van justitie en in het leger. Bakens in de stroom schetst een methodiek die wordt toegelicht met casuïstiek van raadslieden die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De praktijkgevallen zijn geschreven vanuit de optiek dat zingeving een onontkoombaar proces is en dat een bevredigende zinervaring van belang is voor het persoonlijk welbevinden van individuen. De methodiek is gebaseerd op een sociaal-psychologische benadering van zingeving en op narratieve uitgangspunten voor het begeleiden van mensen. Dit laatste wil zeggen dat in het werk de levensverhalen van cliënten zelf centraal staan.
Jan Hein Mooren was lid van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, portefeuille geestelijke verzorging bij Justitie en Defensie en was als docent psychologie van zingeving en levensbeschouwing en docent methodiek van de humanistische geestelijke begeleiding verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!