ADHD kinderen in ontwikkeling

ADHD kinderen in ontwikkeling

Boekinformatie

Ondertitel
Diagnostiek en effectieve pedagogische aanpak in de jeugdzorg
Auteur
Prof. dr. Jan van der Ploeg & prof. dr. Evert Scholte
ISBN
978-90-77024-01-0
NUR
725 / 744
Pagina's
128
Prijs
€ 18,00

De meeste ADHD-kinderen komen weliswaar later goed terecht, maar hun opvoeding verloopt soms zo moeilijk dat de ouders er alleen niet uitkomen. Er is dan specifieke begeleiding nodig van professionele hulpverlening. Dat kan ambulante hulp inhouden, maar het kan ook betekenen dat er daghulp moet worden ingeschakeld of dat een kind tijdelijk uithuis wordt geplaatst. Maar voordat het zover is moet eerst een juiste diagnose worden gesteld. Daar mankeert het nog weleens aan vandaag de dag, want drukke en impulsieve kinderen krijgen zowel door ouders als door hulpverleners al gauw het etiket ADHD opgeplakt. Verder heeft het kind recht op een adequate behandeling en dat vergt in de eerste plaats een effectieve pedagogische aanpak. Wat is de juiste aanpak?

De auteurs hebben meer dan 150 kinderen met ADHD in hun ontwikkeling gevolgd. In dit boek stellen de auteurs hun verrassende bevindingen open voor een breder publiek en geven ze antwoord op twee cruciale vragen. - Hoe kan de ADHD-problematiek verantwoord worden bepaald? - Hoe kunnen de jeugdigen met ADHD op een effectieve wijze pedagogisch worden begeleid? Het boek is zo geschreven dat het toegankelijk is voor een ieder die met ADHD-kinderen van doen heeft of daar meer van wil weten. Ook bevat het een groot aantal tips om jeugdigen met ADHD pedagogisch te begeleiden. Het boek is daarmee niet alleen waardevol voor professionele hulpverleners maar ook voor ouders.

Jan van der Ploeg was hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden. Hij is thans met emeritaat en geeft nog leiding aan het Nederlands Instituut voor Pedagogisch en Psychologisch Onderzoek (Nippo) te Amsterdam. Evert Scholte is emeritus hoogleraar Orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!