Gezien of niet?

Gezien of niet?

Boekinformatie

Ondertitel
Verbeeldingen in de geestelijke gezondheidszorg
Auteur
Anne Goossensen en Anne Oude Egberink
ISBN
978-90-77024-44-7
NUR
895
Pagina's
64
Extra info
Printing on Demand (POD) uitgave
Prijs
€ 11,00

Gezien of niet? verkent de mate waarin mensen die behandeld worden voor geestelijke gezondheidsproblemen zich gezien voelen. De spanning tussen een professionele, diagnostiserende blik en het recht doen aan de logica en ervaringswereld van cliënten staat centraal. ‘Goed gezien’ worden blijkt geen gemeengoed in de geestelijke gezondheidszorg. Hoe hulpverleners cliënten innerlijk ‘verbeelden’ lijkt hier debet aan, maar is nog weinig onderwerp van gesprek. Verhalen van cliënten tonen misverstanden, scheve machtsverhoudingen, gemiste kansen en vooral een onvermogen tot feedback op momenten dat ze zich niet passend verbeeld weten. 
Na het ontrafelen van deze ervaringen, presenteren de auteurs manieren om het proces te keren. Hoe kunnen cliënten positief verzet gaan leveren en vragen om evaluatie van de beeldvorming? Ervaringsdeskundigen kunnen hier mogelijk een bijdrage leveren aan bewustwording. Het bijhouden van een dagboek met een bepaalde focus zou ook kunnen helpen. 
Aan deze uitgave zijn enkele voorbeeldkaarten toegevoegd die cliënten aan hun hulpverleners kunnen geven om over dit onderwerp in gesprek te raken. Voor ervaringsdeskundigen, cliënten en hulpverleners zijn toelichtingen opgenomen over hoe deze kaarten te gebruiken.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!