Geestelijke verzorging en psychotherapie

Geestelijke verzorging en psychotherapie

Boekinformatie

Auteur
J.H.M. Mooren
ISBN
978-90-77024-27-0
NUR
895 / 777
Extra info
3e geheel gewijzigde druk
Prijs
€ 16,25

Geestelijke verzorging en psychotherapie houden zich beide bezig met het begeleiden van mensen met levensvragen. Beide beroepen hebben veel met elkaar gemeen, terwijl de verschillen van belang zijn. Elke nieuwe generatie psychotherapeuten en geestelijk verzorgenden dient dan ook een antwoord te vinden op de vraag naar de eigenheid van beide beroepen. Helderheid daarover is bevorderlijk voor wederzijds begrip en samenwerking en voor de kwaliteit van de begeleiding. De heruitgave van dit inmiddels klassieke boek Geestelijke verzorging en psychotherapie levert daaraan een bijdrage.

Geestelijke verzorging en psychotherapie worden in dit boekje niet van binnenuit met elkaar vergeleken, maar gezien als verschillende beroepssoorten. 
Onder een beroepssoort wordt verstaan een verzameling beroepen die als overeenkomstig worden beschouwd: de tot de beroepssoort horende beroepen worden uitgeoefend met het oog op vergelijkbare doelstellingen en voor de uitoefening ervan zijn gelijksoortige kennis en professionele kwaliteiten vereist. Door deze benadering beperkt de vergelijking zich niet tot één levensbeschouwelijke denominatie en één psychotherapeutische richting. Daardoor worden verschillen verhelderd, zonder dat de overeenkomsten geweld wordt aangedaan.

J.H.M. Mooren (1948-2020) was verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht als docent psychologie van zingeving en levensbeschouwing en als docent methodiek van de geestelijke begeleiding.

Klik hier voor een inkijkexemplaar (pdf).

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!