De woestijn zal bloeien

De woestijn zal bloeien

Boekinformatie

Ondertitel
Inspiratie voor vernieuwing van geestelijke verzorging in de psychiatrie
Auteur
Meta Top & Arend Jan Waarlo (redactie)
ISBN
978-90-77024-84-3
NUR
895
Pagina's
168
Prijs
€ 20,00

De uitgave van dit boek is mede mogelijk gemaakt door Antes, Humanistisch Verbond en VGVZ, de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers.

Wat doe je als geestelijk verzorger in de psychiatrie in tijden van verandering? Door vast te houden aan je oorspronkelijke vrijplaatsfunctie en een-op-eengesprekken loop je het risico van verdere marginalisering. Het cliëntenperspectief van de herstelbeweging en het positief gezondheidsbegrip bieden kansen om zingeving te verankeren in behandeltrajecten. Ook vragen allerlei morele kwesties om multidisciplinair moreel beraad. De Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ) paste daarom in 2015 haar beroepsstandaard aan. 

Voor het benutten  van al die kansen zijn ambitie en durf nodig. De zorg voor cliënten is gebaat bij meer multidisciplinaire samenwerking met behoud van ieders professionele identiteit. De geestelijk verzorger zal een brede visie op de rol van de geestelijke verzorging binnen de instelling moeten ontwikkelen en uitdragen. Meta Top was zo iemand die met vallen en opstaan, maar volhardend, probeerde handen en voeten te geven aan geestelijke verzorging nieuwe stijl. Toen de oogsttijd aanbrak, werd ze ongeneeslijk ziek. Tijdens haar ziekbed werkte ze samen met anderen aan haar professionele nalatenschap. Het resultaat is dit meerstemmig inspiratieboek met een aantrekkelijke mix van praktijk en theorie, en altijd met een persoonlijke noot. Dit boek geeft inzicht in het wat, hoe en waarom van geestelijke verzorging.

Klik hier voor een inkijkexemplaar (pdf).

Besprekingen
Zin in zorg, tijdschrift over zorg, ethiek en levensbeschouwing:

'Een toegankelijk en makkelijk leesbaar boek, dat stof biedt tot nadenken voor ieder die graag nieuwe ideeën opdoet.'

Tijdschrift Geestelijke Verzorging:

'De lezer kan er inspiratie uit opdoen, moed uit putten en waardevolle elementen verder ontwikkelen.'

Participatie en Herstel:

Haar boek inspireert allereerst geestelijk verzorgers in de psychiatrie om vooral niet star vast te houden aan alleen het voeren van een-op-eengesprekken en de aloude vrijplaatsfunctie, die de geestelijk verzorging vroeger had (...). Voor andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg biedt dit boek een mogelijkheid om zich te verdiepen in wat moderne zingevingsprofessionals in de psychiatrie kunnen betekenen (...).'

Vier sterren op de website www.ggztotaal.nl:

'Dat geestelijk verzorgers vanuit hun natuurlijke focus een belangrijke taak kunnen hebben in de psychiatrische zorg lijkt me na het lezen van dit boek een onvermijdelijke conclusie. Maar eerder nog zou ik denken dat dit boek ter inspiratie gelezen kan worden door GGZ artsen en verpleegkundigen: werk aan de winkel!'

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!