De nieuwe generatie

De nieuwe generatie

Boekinformatie

Ondertitel
Een biologische kijk op de toekomst van de mens
Auteur
Wouter Droogers & Rients Visser (redactie)
ISBN
978-90-77024-75-1
NUR
922
Pagina's
264
Extra info
Geïllustreerd
Prijs
€ 16,50

De aarde, een prachtig stukje kunst in ons zonnestelsel. Het is een plaats vol mogelijkheden, extremen, schoonheden, orde en chaos, maar vooral een plek vol van leven. Deze plek vormt een thuishaven voor miljoenen organismen, waaronder de mens. Onze thuishaven heeft ons vele mogelijkheden geboden tot ontwikkeling, maar staat door het succes van de mens onder grote druk. In De nieuwe generatie wordt een biologische kijk gegeven op de toekomst van de mens. Het boek beschrijft de problemen die de mensheid in de toekomst gaat tegenkomen en, nog belangrijker, inventariseert hoe we deze problemen kunnen voorkomen of verhelpen. Het boek is onderverdeeld in de vijf grote thema’s: Voedsel, Milieu, Energie, Gezondheid en Ruimte. Hierin worden uiteenlopende vraagstukken behandeld, zoals het aankomende voedsel- en energietekort, antibioticaresistentie, de verstoring van ecosystemen en de vraag of de mens in staat is om naar Mars te gaan. In elk hoofdstuk zal een probleemschets van de huidige situatie worden gegeven, waarna er mogelijke oplossingen worden besproken. Bij het beschrijven van deze problemen en oplossingen wordt gebruikgemaakt van de samenhang die heerst tussen de mens en zijn omgeving en wordt de onbetwistbare rol die de biologie hierin speelt toegelicht. De mens zal door samenwerking, bewustwording en het toepassen van betere technieken de mogelijkheid creëren om onze mooie planeet, en daarmee ons eigen voorbestaan, een toekomst te bieden.

De nieuwe generatie is geschreven door achttien honoursstudenten van het departement Biologie van de Universiteit Utrecht. Het honoursprogramma biedt hen de mogelijkheid om extra uitdagingen aan te gaan, ter verbreding en verdieping van het bestaande bachelorprogramma. Gezamenlijk hebben deze achttien studenten hun hoofd gebogen over de toekomst van de mens en hun bevindingen beschreven in dit boek.

Inkijkexemplaar

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!