Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? - blog 1

In deze tijd van Covid-19 snakken mensen naar een vaccin of medicijnen tegen dit virus. Op veel plekken in de wereld wordt hieraan gewerkt. Snelheid wordt gevraagd, maar de vraag is of dat verantwoord is. We moeten oppassen zonder voldoende wetenschappelijke waarborgen een vaccin en medicijnen op de markt te brengen die uiteindelijk niet blijken te werken of mogelijk zelfs complicaties kunnen geven. Lessen die getrokken kunnen worden uit de Spaanse griep en ontwikkeling en toepassing van griep- en pandemievaccins.

Dick Bijl, oud-huisarts en epidemioloog is momenteel bezig met het schrijven van het boek Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen?

Sinds enkele decennia biedt de overheid jaarlijks een griepprik aan voor mensen met risicofactoren voor complicaties van de griep en voor ouderen. Dat wordt onderbouwd door onderzoeken die eerder werden gedaan naar de effectiviteit van de griepprik. Deze zouden op een gunstig effect op complicaties en overlijden wijzen.

Dick Bijl plaatst daar in zijn komende boek grote vraagtekens bij. Want naarmate de onderzoeksmethoden in de geneeskunde verbeterden, zagen onderzoekers een aantal problemen in die onderzoeken die de uitkomsten vertekenden. Zo bleek bijvoorbeeld uit sommige onderzoeken dat de griepprik meer sterfgevallen voorkwam dan er werkelijk konden overleden. Deels zat ’m dat in de wijze waarop men de onderzoeken deed. Zo waren het geen onderzoeken waarin de effectiviteit werd vergeleken met een controlegroep, de zogenoemde gerandomiseerde onderzoeken.

Binnenkort meer over dit boek dat in september 2020 verschijnt.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!