De griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? - blog 3

In vervolg op de informatie over het komende boek van Dick Bijl, De griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? van 12 juni en 1 juli 2020.

De overheid maakt zich sterk voor de griepprik. Sommigen willen het zelfs verplicht stellen voor werkers in de gezondheidszorg, maar daarvoor geldt dat er geen positief effect is aangetoond. En dat is een slechte zaak. De adviezen voor de griepprik werden en worden volgens Dick Bijl gegeven door specialisten met conflicterende belangen met de vaccinindustrie. Op het ministerie van VWS is volgens hem in de top geen inhoudelijke expertise aanwezig, lobbywerk zal daar dus zeker zijn vruchten afwerpen.
De dalende vaccinatiegraad is echter wel een probleem voor de overheid, want burgers laten hun kinderen ook niet meer inenten tegen bijvoorbeeld DKTP en BMR, hetgeen een onwenselijke situatie is. De overheid wordt door een steeds grotere groep burgers in toenemende mate als onbetrouwbaar gezien. In plaats van te erkennen dat ze fout zat met de adviezen over griepprik, grijpt de overheid naar maatregelen die het wantrouwen van burgers alleen maar doen toenemen. In zijn komende boek Griep. Prikken, slikken of heel voorzichtig niets doen? legt Dick Bijl aan een algemeen publiek uit hoe het zit.

Binnenkort meer over dit boek dat in september 2020 verschijnt.

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!