Recht

Recht

Aandacht voor het thema recht binnen verschillende maatschappelijke gebieden.

Herstelbemiddeling

Herstelbemiddeling stelt zich ten doel leedverwerking bij slachtoffers en schuldverwerking bij daders te bevorderen door hen onder deskundige begeleiding met elkaar in contact te brengen. In de huidige samenleving wordt een delict overwegend opgevat als e ...

Zorg in het huidige stelsel van sociale zekerheid en pensioen

Het stelsel van sociale zekerheid heeft op hoofdlijnen vorm gekregen in een tijd dat het kostwinnersbeginsel nog onomstreden was en levens van individuele burgers zich kenmerkten door een scherpe scheiding tussen arbeid en zorg. Het stelsel compenseert va ...

Recht rondom het goede doel

Deze uitgave behandelt diverse juridische onderwerpen waarmee organisaties uit de non-profitsector en in het bijzonder de filantropische wereld in de dagelijkse praktijk te maken krijgen.Het boek is speciaal ontwikkeld voor de Werkgroep Filantropie van de ...

Recht op een menswaardig bestaan

Mensenrechten staan in het middelpunt van de belangstelling. Ze vormen het onderwerp van menig politiek debat of gesprek in de huiskamer. Meestal gaat het dan over zogenaamde vrijheidsrechten als het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vri ...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!