Kinderen & Jeugdzorg

Kinderen & Jeugdzorg

Aandacht voor kwetsbare kinderen.

Achter de voordeur

Marijke Nijboer is met haar boek Achter de voordeur genomineerd voor De Persprijs Rotterdam 2018, de mediaonderscheiding voor journalistieke producties over Rotterdam en omgeving. De prijs wordt donderdag 4 oktober uitgereikt in congres- en debatcentrum A ...

Verstrikt in autisme

Joep was 12 jaar toen bij hem de diagnose autisme werd gesteld. Nu is hij 22 jaar en de tussenliggende tien jaren waren voor zowel Joep als zijn ouders een zeer moeilijke tijd. Een lange strijd die nog lang niet gestreden is. Dit komt mede doordat Joep zi ...

Tropenjaren

Twee antropologen richten hun blik op het moderne ouderschap. Aan de hand van interviews en literatuurstudie belichten ze een aantal pregnante vragen van eigentijdse ouders. Dat zijn vragen als: waarom een kind, hoe organiseer je de zorg in combinatie met ...

Speciale kinderen in ontwikkeling

Het opvoeden en onderwijzen van een kind met een kinderpsychiatrische ontwikkelingsstoornis, zoals autisme of ADHD, is geen eenvoudige taak. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het een onmogelijke opgave is. De meeste kinderen blijken zich later een passen ...

Moraal & Gezag

Over ondertoezichtgestelde (ots) jongeren bestaat het beeld dat ze lak hebben aan regels, normen en waarden en zich niets aantrekken van hun ouders, laat staan hun gezinsvoogd. In dit boek over moraal en gezag worden deze aannames tegen het licht gehouden ...

Wij moeten haar koesteren

Het leiding geven aan huishoudelijk personeel was lange tijd een normaal onderdeel in het leven van veel Nederlandse huisvrouwen. Na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit. Het kerngezin, met de man als kostwinner en de vrouw als fulltime huisvrouw en moed ...

Klassengesprekken

Omdat Nederland een multiculturele samenleving is, zijn Nederlandse basisscholen wettelijk verplicht om intercultureel onderwijs te verzorgen. Er zijn inmiddels dan ook diverse lesmethodes op interculturele basis verschenen. Over de dagelijkse praktijk va ...

ADHD Kinderen in Ontwikkeling

De meeste ADHD-kinderen komen weliswaar later goed terecht, maar hun opvoeding verloopt soms zo moeilijk dat de ouders er alleen niet uitkomen. Er is dan specifieke begeleiding nodig van professionele hulpverlening. Dat kan ambulante hulp inhouden, maar h ...

Uitgeverij De Graaff - boeken die er toe doen!